Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Каменська Ірина Степанівна. Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників голштинської породи чорно-рябої та червоно-рябої масті : к.с.-г.н. : спец.. 06.02.01 - Розведення та селекція тварин : захищена 2011-06-26; . Інститут розведення і генетики тварин. – , 0411U004293.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15