Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мужичок Вадим Олександрович. Педагогічні засади організації фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх школах Західної України (1919-1939 рр.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2011-06-23; . Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – , 0411U004328.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21