Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бондаренко Вікторія Михайлівна. Маркетинг заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-06-30; . Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". – , 0411U004390.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14