Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Васильєв Євген Олександрович. Розвиток правового регулювання оподаткування в Україні в роки незалежності (історико-правове дослідження) : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2011-06-27; . Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – , 0411U004491.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25