Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гальчинська Юлія Миколаївна. Формування маркетингової цінової політики на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-09-15; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0411U004531.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17