Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Горбачова Ірина Володимирівна. Система управління персоналом сільськогосподарських підприємств. : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-09-16; . Житомирський національний агроекологічний університет. – , 0411U004634.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22