Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мхитарян Ольга Дмитрівна. Формування літературних знань і вмінь в учнів з низьким рівнем навчальних досягнень в основній школі : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2011-09-21; . Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – , 0411U004642.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21