Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Файєр Олена Анатоліївна. Страхування професійної відповідальності: цивільно-правовий аспект. : к.ю.н. : спец.. 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право : захищена 2011-05-30; . Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – , 0411U005001.
Знайдено 1 документів
Поширити