Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Голобородько Альона Юріївна. Регулювання розвитку сфери побутових послуг на регіональному рівні : к.е.н. : спец.. 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством : захищена 2011-07-01; . Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – , 0411U005166.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14