Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Климкова Ірина Ігорівна. Культура парламентської діяльності: світовий досвід та українські реалії : к.політ.н. : спец.. 23.00.03 - Політична культура та ідеологія : захищена 2011-06-24; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0411U005200.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25