Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Швець Олена Андріївна. Вагітність та пологи як чинники зміни смисложиттєвих орієнтацій жінки : к.психол.н. : спец.. 19.00.04 - Медична психологія : захищена 2011-06-24; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0411U005284.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22