Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Яцишин Василь Володимирович. Методи і засоби забезпечення та контролю якості програмних систем : к.т.н. : спец.. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем : захищена 2011-07-06; . Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – , 0411U005359.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21