Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сурай Анна Станіславівна. Формування та функціонування ринку житлової нерухомості: регіональний аспект : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2011-07-02; . Черкаський державний технологічний університет. – , 0411U005367.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14