Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мохнатко Ірина Миколаївна. Обґрунтовування конструктивних параметрів і режимів роботи протипотокового пиловіддільника повітря в кабінах тракторів : к.т.н. : спец.. 05.22.02 - Автомобілі та трактори : захищена 2011-06-22; . Таврійський державний агротехнологічний університет. – , 0411U005389.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15