Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ларіонов Станіслав Олександрович. Особливості переживання працівниками органів внутрішніх справ негативних психічних станів у типових ситуаціях службової діяльності : к.психол.н. : спец.. 19.00.06 - Юридична психологія : захищена 2011-06-30; . Харківський національний університет внутрішніх справ. – , 0411U005391.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17