Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Александрова Дар'я Іванівна. Вплив початкових осмотичних та температурних умов на стійкість еритроцитів ссавців до гіпертонічного шоку : к.б.н. : спец.. 03.00.19 - Кріобіологія : захищена 2011-06-21; . Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – , 0411U005400.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15