Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Назарко Володимир Юрійович. Функціональна роль білків, що беруть участь у пексофагії у дріжджів. : к.б.н. : спец.. 03.00.11 - Цитологія, гістологія : захищена 2011-07-13; . Iнститут бiологiї клiтини НАН України. – , 0411U005551.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-19