Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Грицку-Андрієш Юлія Петрівна. Соціально - економічні особливості та основні напрями розвитку сільського туризму в регіоні : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2011-07-01; . Херсонський національний технічний університет. – , 0411U005564.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19