Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сольоний Сергій Валентинович. Підвищення пожежної безпеки об'єктів з наявністю електромереж змінного струму напругою до 1 кВ : к.т.н. : спец.. 21.06.02 - Пожежна безпека : захищена 2011-09-08; . Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – , 0411U005598.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25