Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Грищенко Ірина Миколаївна. Організація діяльності районних рад в Україні: адаптація європейського досвіду належного врядування : к.держ.упр. : спец.. 25.00.04 - Місцеве самоврядування : захищена 2011-09-22; . Національна академія державного управління при Президентові України. – , 0411U005654.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21