Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Палант Олексій Юрійович. Теоретичні і методологічні основи вдосконалення процесу інвестування і інноваційного розвитку транспортного комплексу регіону (на прикладі м. Харкова) : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2011-09-16; . Харківська національна академія міського господарства. – , 0411U006142.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25