Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Романишин Дмитро Васильович. Ідея суспільного прогресу в українській філософії другої половини ХІХ – початку ХХ століття. : к.філос.н. : спец.. 09.00.05 - Історія філософії : захищена 2011-05-12; . Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – , 0411U007283.
Знайдено 1 документів
Поширити