Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Граматик Надія Василівна. Формування екологічної відповідальності в майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2012-06-14; . Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – , 0412U003686.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15