Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Єнгаличева Ірина Віталіївна. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з педагогічно занедбаними учнями. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2012-06-13; . Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – , 0412U003687.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19