Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Березіна Олена Олександрівна. Індивідуально-психологічні чинники особистісного розвитку в період геронтоґенезу. : к.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2012-06-19; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0412U003945.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15