Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мікулінська Ольга Сергіївна. Курикулум як соціально-філософський феномен : к.філос.н. : спец.. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії : захищена 2012-06-14; . Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського". – , 0412U004007.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22