Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Воронич Василь Мирославович. Обґрунтування непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівок при хронічній артеріальній ішемії. : к.мед.н. : спец.. 14.01.03 - Хірургія : захищена 2012-06-15; . Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет". – , 0412U004025.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14