Знайдено документів: 1
Дисертація кандидатська
Андрущак Олена Михайлівна. Становлення та розвиток виправно-трудового права та законодавства України у другій половині ХХ століття : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2012-07-06; . Волинський національний університет імені Лесі Українки. – , 0412U004070.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-24