Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Корнух Оксана Валентинівна. Розвиток людського інтелектуального капіталу в системі управління інтелектуальними ресурсами підприємства (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу). : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2012-06-22; . ДВНЗ "Криворізький національний університет". – , 0412U004089.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15