Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кравченко Наталія Володимирівна. Продуктивність та її складові міжвидових гібридів картоплі та їх потомства : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.05 - Селекція і насінництво : захищена 2012-07-10; . Сумський національний аграрний університет. – , 0412U004122.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19