Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мохонько Вікторія Іванівна. Геохімія процесів карстоутворення в умовах техногенного забруднення підземних вод (на прикладі геологічних структур Сіверськодонецької рівнини) : к.геол.н. : спец.. 04.00.02 - Геохімія : захищена 2012-09-07; . Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина. – , 0412U004154.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15