Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Тетерятник Ганна Костянтинівна. Охорона прав і законних інтересів неосудних і обмежено осудних на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2012-09-12; . Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – , 0412U004180.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17