Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ковальчук Тетяна Анатоліївна. Оптимізація шляхів моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку. : к.мед.н. : спец.. 14.01.10 - Педіатрія : захищена 2012-08-28; . Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського". – , 0412U004186.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25