Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чеснокова Марина Михайлівна. Генетичні особливості системи «хазяїн-патоген» в патогенезі туберкульозного процесу : к.мед.н. : спец.. 14.03.04 - Патологічна фізіологія : захищена 2012-06-13; . Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – , 0412U005081.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25