Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Захарчук Олена Зіновіївна. Використання досвіду органів влади зарубіжних країн у боротьбі з корупційними правопорушеннями в Україні: адміні¬стративно-правовий аспект. : к.ю.н. : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2012-06-16; . Львівський державний університет внутрішніх справ. – , 0412U005087.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25