Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Фучила Олена Миколаївна. Організація навчання функціональної грамотності у системі освіти дорослих : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2012-06-18; . Національний університет "Львівська політехніка". – , 0412U005177.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-16