Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Богданова Світлана Олександрівна. Лексичні засоби репрезентації концептів добового кола часу у творчій спадщині О. О. Блока. : к.філол.н. : спец.. 10.02.02 - Російська мова : захищена 2012-06-14; . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – , 0412U005185.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22