Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Борін Кирило Анатолійович. Формування екологічної свідомості учнів у школах Німеччини в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття. : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2012-06-27; . Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. – , 0412U005222.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25