Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чорней Ірина Дмитрівна. Формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики. : к.пед.н. : спец.. 13.00.07 - Теорія і методика виховання : захищена 2012-06-12; . Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – , 0412U005233.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14