Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кияшко Марина Олександрівна. Життєвий вибір як чинник духовного розвитку особистості в юнацькому віці. : к.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2012-06-13; . Інститут психології ім. Г.С.Костюка. – , 0412U005303.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25