Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Горчинська Катерина Віталіївна. Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх учителів технологій в процесі професійної підготовки. : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2012-07-02; . Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – , 0412U005326.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22