Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мороз Дмитро Миколайович. Особливості розвитку диспластичного кульшового суглоба після позасуглобової корекції проксимального відділу стегнової кістки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : к.мед.н. : спец.. 14.01.21 - Травматологія та ортопедія : захищена 2012-06-26; . Державна установа "Інститут травматології та ортопедії АМН України".. – , 0412U005398.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25