Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Жученко Андрій Михайлович. Наукові засади формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2012-07-06; . Черкаський державний технологічний університет. – , 0412U005504.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15