Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
МакГауен Тетяна Вікторівна. Прецедентні імена в сучасному американському медіа-дискурсі: лінгвокогнітивний і функціональний аспекти : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2012-09-19; . Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – , 0412U005592.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25