Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Капелюшна Тетяна Вікторівна. Тенденції розвитку технологічної освіти у середніх навчальних закладах США : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2012-09-13; . Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини. – , 0412U005640.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21