Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Василик Анастасія Романівна. Стратегія М. Рудницького в контексті українського художнього перекладу ХХ ст. : к.філол.н. : спец.. 10.02.16 - Перекладознавство : захищена 2012-09-21; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0412U005761.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14