Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сопилюк Наталія Михайлівна. Лінгвокультурна адаптація психологічної прози М. Пруста в українському художньому перекладі : к.філол.н. : спец.. 10.02.16 - Перекладознавство : захищена 2012-09-20; . Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – , 0412U005766.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-21