Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сєнкевич Олександр Федорович. Трансформація територіально-економічних систем в умовах розвитку цифрової економіки та суспільства : Кандидат економічних наук : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2020-07-10; . Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв, 0420U101025.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23