Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Романов Артур Костянтинович. Роль протон-чутливих іонних каналів у модуляції активності нейронних мереж гіпокампа щурів у нормі та за умов патологічної синхронізації : Кандидат біологічних наук : спец.. 03.00.02 - Біофізика : захищена 2021-01-19; . Інститут фізіології імені О. О. Богомольця Національної академії наук України. – Київ, 0421U100171.
Знайдено 1 документів
Поширити