Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Малех Ірина Богданівна. Теоретичні та практичні аспекти суддівського розсуду. : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2022-12-23; . Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права". – Київ, 0423U100006.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02